Vẽ tương lai - Tự quản trị cuộc đời của bạn

Quản trị cuộc đời là cách thức chúng ta lãnh đạo, quản lý chính mình như thế nào để có được cuộc đời như mong muốn. Đó là những điều đặc biệt cần thiết cho cuộc đời nhưng lại chưa hoặc rất ít được dạy ở trường, nhất là ở bậc phổ thông trước khi bước vào đại học.

Người ta thường nói: 12 năm học phổ thông là để làm người, còn 4 năm học đại học là để làm việc.

Nhưng từ “làm người” nói riết đi nên nó trở nên sáo rỗng và mất đi cái thiêng liêng. Peter Drucker, người được coi là “cha đẻ” của quản trị kinh doanh hiện đại, có nói: “Một đất nước muốn phát triển, đất nước đó cần phải được quản trị tốt; một doanh nghiệp muốn lớn mạnh, doanh nghiệp đó cần phải được quản trị tốt; một gia đình muốn hạnh phúc, gia đình đó phải được quản trị tốt; và cũng như vậy, một cuộc đời muốn thành công, thành đạt, cuộc đời đó cũng cần phải được quản trị tốt. “

Nếu bạn không biết mình sẽ đi đến đâu thì sẽ chẳng bao giờ tới đích!

* Để xem phụ đề tiếng Việt, chọn "cài đặt" - phụ đề - dịch tự động - tiếng Việt