VietBank đưa ra 3 kịch bản hoạt động cho năm 2020

Nhận định 2020 là một năm khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, VietBank đã đưa ra 3 kế hoạch kinh doanh năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và niêm yết cổ phiếu.

Về định hướng kinh doanh, ngân hàng đã đưa ra 3 kịch bản bao gồm:

Thứ nhất, với kế hoạch kinh doanh tối thiểu, theo chỉ đạo của NHNN, Vietbank đưa ra mức dư nợ tín dụng trong năm 2020 tối đa 44.908 tỷ đồng; tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) là 59.760 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và tăng 15%.

Tổng tài sản dự kiến là 79.289 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2019. 

Thứ hai, trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2019. 

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của Vietbank đặt ra là 47.057 tỷ đồng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) 62.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 20% so với thực hiện năm 2019. Mục tiêu tổng tài sản đạt 82.736 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2019.

Quảng cáo

Thứ ba,cũng trong điều kiện được NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2020 ở mức 613 tỷ đồng, bằng với kết quả đạt được của năm 2019. 

Mục tiêu tổng dư nợ cho vay khách hàng và tổng huy động vốn (gồm giấy tờ có giá) theo kế hoạch phấn đấu được dự kiến tăng 22% và 25% so với thực hiện năm 2019, lên mức 50.000 tỷ đồng và 65.000 tỷ đồng.

VietBank cũng dự kiến trình cổ đông việc đưa cổ phiếu VBB niêm yết trên sàn HoSE do đã đủ điều kiện để niêm yết trên sàn và trình giao cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết cụ thể khi thời cơ và điều kiện thị trường cho phép.

Trong năm 2019, VietBank đã đưa cổ phiếu VBB chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với khối lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là hơn 419 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 4.190 tỉ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cp, tương đương với mức vốn hoá tương ứng là 6.285 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 62,87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn sử dụng từ lợi nhuận giữ lại giai đoạn 2017-2019. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện với điều kiện ngân hàng phải xử lý xong trái phiếu đặc biệt VAMC. 

Đại hội lần này cũng sẽ xem xét việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập ông Trần Văn Tá và thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng với đó, đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2016 - 2020 là ông Mạc Hữu Danh và ông Hứa Ngọc Nghĩa, nâng số lượng thành viên lên 4 người.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại ĐHĐCĐ tới đây, ACB sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của ngần hàng sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE).

Thứ ba, 02/06/2020