Vietcombank - ngân hàng đầu tiên mua lại nợ xấu từ VAMC

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng thương mại đầu tiên mua lại nợ xấu từ VAMC.

Vietcombank - ngân hàng đầu tiên mua lại nợ xấu từ VAMC

Theo công bố từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, việc mua lại toàn bộ hơn 4.300 tỷ đồng nợ xấu từ VAMC đã được hoàn tất, tức là vượt 3 năm so với kế hoạch đề ra. Thay vì để hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu nằm bất động ở VAMC và chờ cơ chế để xử lý, thì nay, số nợ xấu của Vietcombank được đưa về và ngân hàng tự xử lý bằng nguồn lực tài chính của mình.

"Việc tự xử lý nợ xấu của Vietcombank cũng có nghĩa là ngân sách sẽ không phải bỏ thêm đồng nào cho việc xử lý nợ xấu.

Cùng với việc tự xử lý nợ xấu mà Vietcombank đã tiên phong đi đầu trong hệ thống, trong năm 2017, một cơ chế xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo bằng 1 luật riêng, dự tính cũng sẽ được ban hành. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng mới đây. Và những điều này đang hé mở những tín hiệu tích cực trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2017 này.