VietinBank tuyển dụng tập trung 77 chỉ tiêu tại Trụ sở chính

Mới đây, Vietinbank đã đăng thông tin tuyển dụng  77 chỉ tiêu từ chuyên viên, chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp làm việc tại các phòng/ban Trụ sở chính (TSC) Quý III năm 2017.

VietinBank tuyển dụng tập trung 77 chỉ tiêu tại Trụ sở chính

Các vị trí tuyển dụng gồm:  Kinh doanh ngoại tệ; Trái phiếu chính phủ; Phái sinh hàng hóa; Phái sinh lãi suất; Kế hoạch và phân tích kinh doanh; Nhân viên chăm sóc khách hàng; Quản lý ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán; Quản trị dữ liệu và báo cáo quản trị; Tích hợp hệ thống; Phát triển ứng dụng lớp giữa; Bảo trì và hỗ trợ ứng dụng; Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT); Quản lý hạ tầng CNTT; An ninh và quản lý rủi ro CNTT; Lái xe; Thẩm định tín dụng; Hỗ trợ tín dụng; Quản lý rủi ro hoạt động; Xử lý nợ; Quản lý rủi ro tích hợp; Định chế tài chính kiêm phiên dịch tiếng Anh; Mua sắm tài sản.

Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 6/8/2017.

Mô tả công việc và cách thức nộp hồ sơ dự tuyển: Xem chi tiết tại website: tuyendung.vietinbank.vn.