Vietjet: Doanh thu hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng 49%,

Theo đó, năm 2018, Vietjet cho biết Công ty đạt tổng doanh thu 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và đạt 103% so với kết hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng.

Vietjet: Doanh thu hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng 49%,

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (MCK: VJC) công bố kết quả kinh doanh năm 2018 vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, năm 2018, Vietjet cho biết Công ty đạt tổng doanh thu 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và đạt 103% so với kết hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ vận tải hàng không đạt 33.815 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước và đạt 112% so với kế hoạch. Doanh thu phụ trợ tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu doanh thu phụ trợ có sự chuyển dịch từ 25% năm 2017 lên gần 27% năm 2018.

Số dư tiền mặt của công ty tính tới 31/12/2018 đạt 7.161 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0,04 lần. Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6%. Tỷ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) ở mức hấp dẫn 11,5.

Trong năm vừa qua, Vietjet đã thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và quốc tế tới Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc…, tàu bay Vietjet cũng khai thác tại khu vực các sân bay Dubai, Doha. Chiến lược phát triển mạng bay quốc tế của Vietjet được đẩy mạnh nhằm tăng cường thu về ngoại tệ từ bán vé và lợi thế giá nhiên liệu quốc tế thấp hơn trong nước.

Với xu hướng tăng trưởng mạnh của ngành hàng không trong thời gian tới, VCSC dự báo tăng trưởng kép của Vietjet đạt 26%/năm đến 2022. Theo đó, lượng khách của Vietjet tăng hơn 40% một năm và ước tính đạt 43.000.000 khách vào năm 2023.