Vietnam Airlines bất ngờ giảm kế hoạch doanh thu

Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – mã: HVN) vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

Theo đó, Vietnam Airlines điều chỉnh chỉ tiêu khách vận chuyển năm 2019 xuống còn 23,4 triệu khách, con số trước đó được thông qua tại ĐHĐCĐ là 24,9 triệu khách. Hàng hóa vận chuyển điều chỉnh còn 357 nghìn tấn, trước đó là 373.500 tấn.

Công ty điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất xuống còn 104.593 tỷ đồng, trước đó đề ra 111.729 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ giảm từ 82.520 tỷ đồng xuống còn 78.313 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo kế hoạch đã được đại hội thông qua.

HĐQT Vietnam Airlines giao Tổng giám đốc căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh trên để điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí nguồn lực tàu bay, lao động phù hợp.

Quảng cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 49.676 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kì 2018; lãi trước thuế 1.786 tỷ đồng, giảm 5,3%. So với kế hoạch mới vừa được công bố, Vietnam Airlines đã thực hiện 47,5% chi tiêu.

Mới đây, Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, trong đó đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc hạch toán chênh lệch tỷ giá. Trong đó, Vietnam Airlines đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái với số tiền khoảng 170 tỷ đồng dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019.

Nếu Vietnam Airlines ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các qui định hiện hành, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính sẽ giảm tương ứng 170 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ tăng 136 tỷ đồng.

>> Vietnam Airlines nói gì về việc “giấu lãi” 136 tỷ đồng?

  

Có thể bạn quan tâm