VPbank được chấp thuận tăng vốn lên 25.300 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) sẽ được phép tăng vốn từ 15.706 tỷ đồng lên mức gần 25.300 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu chia cổ tức, chia thưởng, phát hành riêng lẻ…

VPbank được chấp thuận tăng vốn lên 25.300 tỷ đồng

Ngày 28/5/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 3836/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của VPBank. Hiện, ngân hàng đang có mức vốn điều lệ 15.706 tỷ đồng và nếu phát hành thành công 5 đợt như kế hoạch, sẽ nâng vốn lên mức 25.299 tỷ đồng.

NHNN yêu cầu hội đồng quản trị VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 27.799 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện 5 đợt phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức và chia thưởng tỷ lệ 30%; phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP với tổng mệnh giá gần 337 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ tối đa 15% trước phát hành; chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ; phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ sau khi mua lại cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 284.388 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 209.927 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 22% lên mức 202.205 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,39% hồi đầu năm lên tới 4,15%, tương đương khoảng 7.845 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1 tăng trưởng 35%, đạt hơn 2.619 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong quý I mà VPBank đạt được từ trước tới nay, hoàn thành 24% kế hoạch của năm 2018.

>> VPBank lãi trước thuế 2.619 tỷ đồng trong quý 1/2018