VPBank lãi ròng 2.600 tỷ, nợ xấu vượt trên 3%

Trong quý 3/2016, nhờ cải thiện tăng trưởng tín dụng, tiết giảm tốc độ huy động vốn… nên lợi nhuận trước thuế của VPBank khả quan hơn, đạt gần 1.570 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 3,08% dư nợ.

VPBank lãi ròng 2.600 tỷ, nợ xấu vượt trên 3%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Việt Nam (VietinBank - mã: CTG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý 3/2016. 

Theo báo cáo hợp nhất, kết quả kinh doanh quý 3 có tăng trưởng khả quan. Cụ thể, trong quý 3, thu nhập lãi thuần của VPbank  đạt 3.782 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 534 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư cải thiện tăng nhẹ, lần lượt đạt 3,4 tỷ đồng và 28,6 tỷ đồng.

Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối bị lỗ gần 106 tỷ đồng. Các hoạt động khác đem lại thu nhập 254,8 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí hoạt động tăng mạnh lên gần 1.943 tỷ đồng trong khi cùng kỳ quý 3 năm trước chỉ có gần 1.530 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 3 giảm đáng kể còn 663,5 tỷ đồng, song tổng chi phí dự phòng 9 tháng qua lại tăng đột biến 61,4% lên gần 3.960 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế quý 3 của VPbank ghi nhận gần 1.570 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế đạt 1.367 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2016, VPbank đạt gần 3.146 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi sau thuế còn 2.621 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của VPBank đạt 205.739 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 129.946 tỷ đồng, tăng trưởng 11,25%.

Huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá ở mức 166 nghìn tỷ đồng, đạt gần 90% tổng kế hoạch huy động cả năm, trong đó tiền gửi khách hàng, tiền gửi và vay tổ chức tín dụng là 144.271 tỷ đồng, sụt giảm so với mức 148.034 tỷ đồng đầu năm. Riêng tiền gửi từ khách hàng sụt giảm 3.743 tỷ đồng, cho thấy VPBank đang giảm dần tốc độ huy động vốn trong lúc tín dụng tăng trưởng thấp, giảm tốc mạnh.

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của VPBank sau 9 tháng tăng từ 2,69% dư nợ hồi đầu năm lên mức 3,08%. Tổng quy nợ xấu ở mức 4.013 tỷ đồng, tăng thêm 27,5% (tương ứng 868 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nợ nhóm 5- có khả năng mất vốn giảm đáng kể xuống còn 989 tỷ đồng, nhưng nợ nhóm 3- dưới tiêu chuẩn tăng gần gấp đôi lên 2.174 tỷ đồng, chiếm 54% tổng số nợ xấu.

Thu Hằng