Trí tuệ nhân tạo: Lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo: Lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số luôn là lợi thế cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong thời đại kĩ thuật số phát triển nhanh như hiện nay, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) như một nền tảng cho chuyển đổi số.