Huawei đầu tư 50 triệu USD để phát triển các OpenLab trong 3 năm tới

Huawei đầu tư 50 triệu USD để phát triển các OpenLab trong 3 năm tới

Ngày 13/11/2018, tại sự kiện Huawei eco-Connect, tổ chức tại Rome (Italy), Huawei công bố tập đoàn sẽ xây dựng một OpenLab mới tập trung vào Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) và sản xuất thông minh tại Ismaning/Munich vào cuối năm nay.