Honda có còn... "yêu Việt Nam"?

Honda có còn... "yêu Việt Nam"?

“Tôi yêu Việt Nam” là Slogan nổi tiếng của Honda đi vào tiềm thức của nhiều người dân, tình yêu của khách hàng dành cho thương hiệu này là điều không phải bàn cãi, nhưng Honda có yêu Việt Nam mà cụ thể là người dân Việt Nam hay không là điều đáng bàn.