Phát động sân chơi lập trình “Tài năng công nghệ nhí”

Phát động sân chơi lập trình “Tài năng công nghệ nhí”

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội đồng Đội Trung ương cùng Học viện Sáng tạo Công nghệ TEKY và Microsoft Việt Nam chính thức giới thiệu sân chơi lập trình “Tài năng công nghệ nhí – Minecraft Hackathon”.