• Trung Quốc cấm bán ô tô chạy xăng dầu

    Trung Quốc cấm bán ô tô chạy xăng dầu

    Trung Quốc sẽ đặt ra hạn chót để các hãng xe ngừng bán phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, nhằm thúc đẩy phát triển xe điện.