Xử lý hơn 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm lãi suất cho vay

Hết quý 1/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống ngân hàng giảm xuống còn 2,18% dư nợ. Toàn hệ thống đã xử lý được hơn 100.500 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Xử lý hơn 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật hoạt động của hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2018. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã xây dựng xong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, trình lên NHNN phê duyệt. Các phương án đề xuất đều tập trung chú trọng nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu; tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô, mạng lưới, phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ phi tín dụng khác...

Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kiên quyết các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng (TCTD), thúc đẩy các TCTD triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ - TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ .

Từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) ra đời, đã giúp tháo gỡ khó khăn cho công tác xử lý nợ xấu, đem lại những kết quả tích cực.

"Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD chiếm 2,18% tổng dư nợ. Lũy kế từ ngày 15/8/2017 đến cuối tháng 03/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100.500 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Tín dụng trong nửa đầu năm tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Cơ cấu tín dụng đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đến ngày 31/5/2018, tín dụng tăng trưởng 6,16% so với cuối năm 2017.

Mặt bằng lãi suất trong 6 tháng qua được giữ ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó các NHTM Nhà nước và một số NHTM cổ phần đã giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt.

Hiện, lãi suất cho vay phổ biến từ 6-9%/năm đối với ngắn hạn, trung-dài hạn khoảng 9-11%/năm. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ khoảng 4-5%/năm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong nửa cuối năm 2018, NHNN tiếp tục điều hành CSTT chủ động, thận trọng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; bảo đảm thanh khoản của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối.

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu, thị trường ổn định, kinh tế vĩ mô thuận lợi, điều hành các công cụ CSTT hỗ trợ TCTD giảm lãi suất huy động, tạo điều kiện cho TCTD phấn đấu giảm lãi suất cho vay trên cơ sở đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính và giảm nợ xấu. Hệ thống sẽ thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán...

>> Nợ xấu ngân hàng giảm nhanh, dè chừng tăng trưởng tín dụng