23 cổ phiếu đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm

23 cổ phiếu đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm

Các mã đủ điều kiện này thuộc danh mục VN30 kỳ 1/2018, có vốn hoá trên 5.000 tỷ đồng như: VIC, VJC, VNM, HPG, MBB, MSN, MWG, ROS, STB…

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant, CW) và hạn mức còn được phép chào bán quý 1/2018. Danh sách có 23 cổ phiếu đủ điều kiện là: VIC, VJC, VNM, STB, SSI, SBt, ROS, REE, NVL, NT2, MWG, MBB, MSB, BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, KDC.

Danh mục chứng khoán này được lọc từ danh mục VN30 kỳ 1/2018 được HOSE công bố vào ngày 15/01/2018 và giá trị vốn hóa, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ freefloat thực tế chốt ngày 29/12/2017. Dữ liệu tính hạn mức chào bán bao gồm khối lượng cổ phiếu lưu hành tại 09/03/2018 và tỷ lệ freefloat chốt tại 19/12/2017.

Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc chỉ số tương đương thay thế (trong trường hợp tổ chức lại các Sở Giao dịch Chứng khoán);

Giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất từ 5,000 tỷ đồng trở lên;

Tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân trong 6 tháng gần nhất;

Quảng cáo

Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại ngày chốt dữ liệu xem xét từ 20% trở lên;

Có thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm xem xét.

Kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có lãi tại kỳ xem xét và không có lỗ lũy kế căn cứ trên BCTC gần thời điểm xem xét nhất;

Không đang trong tình trạng bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch, không trong diện hủy niêm yết theo quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ngày chốt dữ liệu xem xét là ngày giao dịch cuối cùng của các tháng 3, 6, 9 và 12 trong năm.

 Cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của CW

>> FLC Faros còn lại gì nếu trả cổ tức 20%?

Có thể bạn quan tâm

Doanh thu quý II của Hòa Phát đạt 35.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,5 lần, đạt 9.745 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục (theo quý) mà tập đoàn này từng đạt được.

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia