25 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức từ 11/10 đến 15/10/2021

25 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức từ 11/10 đến 15/10/2021

Tuần mới từ 11/10 đến 15/10/2021 có 25 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc với các nhà đầu tư như VEA, GVR), CC1

Cụ thể:

Ngày 11/10/2021: TVS, BVS, TNP, PSP, TTL, HU4, PPH, HU6

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) phát hành hơn 8,84 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tổng tỷ lệ 9%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 7,6% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1,4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 88,4 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (PSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/10/2021.

Tổng Công ty Thăng Long – CTCP (TTL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 22/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/10-15/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD4 (HU4) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/10/2021.

Tổng Công ty Phong Phú (PPH) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

Ngày 12/10/2021: VEA, NWT, ICC, DBH, QLD

Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020 tỷ lệ 4,627%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Vận tải Newway (NWT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Xây dựng công nghiệp (ICC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Đường bộ Hải Phòng (DBH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Quảng cáo

CTCP Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn (QLD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,52%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

Ngày 13/10/2021: GVR, HTC, CC1

Ngày 13/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Viatnam Rubber Group) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/10/2021. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ chi khoảng 2.400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/10/2021.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.

Ngày 14/10/2021: AAT, NDN, VMC, SNC, PCM, VDM, VHI

Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán AAT) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 tổng tỷ lệ 21,5%, trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5%. Theo đó Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ chi 34,8 triệu đồng tiền mặt và phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Vimeco (VMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 19/11/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (PCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (VHI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Ngày 15/10/2021: TET, BLN

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 26/10/2021.

CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh (BLN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 7 tháng đầu năm (tính đến ngày 20/7/2022), khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ như đạt 262,25 nghìn tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó lượng TPDN có tài sản đảm bảo chỉ chiếm 52,3%, khoảng gần 136 nghìn tỷ đồng.

Thứ bảy, 13/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia