5 năm tới, Hà Nội muốn có 150.000 doanh nghiệp thành lập mới

5 năm tới, Hà Nội muốn có 150.000 doanh nghiệp thành lập mới

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đề án, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động trên địa bàn thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề án gồm 3 nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ theo cơ chế của thành phố Hà Nội.

Quảng cáo

Mục tiêu của đề án là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố; phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), giai đoạn 2021-2025 có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố.

Đề án nêu rõ, trong giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và trên 30% ngân sách thành phố.

Đề án cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Kinh phí thực hiện đề án dự kiến là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia. Đề án được thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hiệp Hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/9/2021, Hiệp hội BĐS TP.HCM đã đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 đến thị trường BĐS.

Thứ hai, 20/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia