6 tháng 2017, Vietcombank lãi sau thuế 4.222 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên 5.287 tỷ đồng

6 tháng 2017, Vietcombank lãi sau thuế 4.222 tỷ đồng, nợ xấu tăng lên 5.287 tỷ đồng

Trong quý 2/2017, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 2.518 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đạt 5.254 tỷ đồng và hoàn thành hơn 57,1% kế hoạch 9.200 tỷ đồng đề ra đầu năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) vừa tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng với kết quả khởi sắc.

Theo đó, quý 2 thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng trưởng 21,88% so với cùng kỳ, đạt hơn 5.637 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt đọng dịch vụ tăng trưởng 27,64%, đạt 665 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán kinh doanh và kinh doanh ngoại hối cũng đem về lãi thuần đáng kể, lần lượt đạt 150 tỷ đồng (tăng 6,38%) và 423 tỷ đồng (giảm 10,76%).

Trong quý 2/2017, Vietcombank ghi nhận lãi hoạt động khác là 345 tỷ đồng, giảm đáng kể 35,15% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động quý này tăng mạnh 20,83%, lên tới 3.179 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của ngân hàng đạt hơn 4.119 tỷ đồng, tăng 11,99% so cùng kỳ năm trước với chi phí dự phòng trích lập 1.601 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý 2 ở mức 2.517 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.021 tỷ đồng, tăng trưởng 27,27%.

Quảng cáo

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 5.255 tỷ đồng và sau thuế đạt 4.230 tỷ đồng, tăng trưởng 23,35% so với năm trước. Với kết quả này, Vietcombank đã hoàn thành hơn 57,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 9.200 tỷ đồng đề ra đầu năm.

Chỉ số EPS 6 tháng đạt 1.174 đồng/CP.

Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của Vietcombank tăng 61,3 nghìn tỷ đồng (+7,8%) lên 849.298 tỷ đồng.

Huy động vốn tiền gửi khách hàng tăng 13,8% lên 514,7 tỷ đồng, trong đó, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn với chi phí rẻ giảm từ hơn 27% xuống còn 26,5%. Vietcombank cũng tích cực phát hành trái phiếu trung hạn để huy động vốn, tăng 2.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng khá cao tới 13,45% lên 513,6 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, song dư nợ xấu nhóm 5 lại tăng mạnh tới 24% lên 5.287 tỷ đồng.

Ngoài cho vay khách hàng, Vietcombank cũng là nhà đầu tư tích cực tham gia mua trái phiếu Chính phủ và chứng khoán nợ của các ngân hàng. Lượng tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ của Vietcombank giảm mạnh xuống còn gần 92 nghìn tỷ đồng từ mức 101,7 tỷ đồng hồi đầu năm.

>> Vietcombank cảnh báo đường dây chiếm đoạt tài khoản cực lớn

Có thể bạn quan tâm

Mới đây, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB) đã thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thứ năm, 17/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia