6 tháng đầu năm, TNI báo lãi gần 11 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

6 tháng đầu năm, TNI báo lãi gần 11 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP tập đoàn Thiên Nam (mã: TNI) ghi nhận 520 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt mức 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC Quý 2/2017 vừa công bố, trong quý 2 công ty ghi nhận doanh thu đạt 342,2 tỷ đồng (tăng 110% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng. Kết quả này có được là nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt mức 5,3 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi và cho vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNI đạt 520 tỷ đồng doanh thu, tăng 36,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt mức 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch kinh doanh đặt ra cho năm 2017, TNI đã hoàn thành 51,9% kế hoạch doanh thu và 53,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quảng cáo

Hiện tổng tài sản 6 tháng đầu năm của TNI tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 564 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu hơn 190 tỷ đồng – chiếm 47% tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho là 157 tỷ đồng – chiếm 39%.

Cùng với đó, nợ phải trả cũng tăng 6,3% so với cùng kỳ lên mức 319 tỷ đồng, chiếm 56,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng nhẹ so với cùng kỳ lên mức 247 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 rất ảm đạm, hầu hết các chỉ tiêu của TNI không đạt kế hoạch đề ra, như doanh thu 709 tỷ đồng (đạt 71% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt trên 18 tỷ đồng (đạt 70% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đem về 14 tỷ đồng (đạt 69%).

>> 13,5 triệu cổ phiếu Chứng khoán Artex chào sàn Upcom ngày 2/8

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia