8 dự án ODA giao thông được bổ sung vào danh mục trung hạn

8 dự án ODA giao thông được bổ sung vào danh mục trung hạn

Bộ Giao thông vận tải hiện có 8 dự án ODA được Quốc hội bổ sung vào danh mục trung hạn 2016 - 2020.

Ngày 5/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp về tình hình chuẩn bị triển khai 8 dự án ODA giao thông được Quốc hội thông qua, bổ sung vào danh mục trung hạn 2016 - 2020.

Trong đó, một dự án đã ký hiệp định vay vốn là dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB (QL19) và 7 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang chuẩn bị ký hiệp định vay vốn gồm: Tân Vạn - Nhơn Trạch (vay vốn EDCF); cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1 (vay vốn EDCF); cải tạo đường sắt đèo Khe Nét trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (vay vốn EDCF); cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các tuyến quốc lộ giai đoạn 2 (vay vốn EDCF); cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (vay vốn EDCF); kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB) và dự án đầu tư tuyến tránh Long Xuyên (vay vốn ADB).

Bộ GTVT đã rà soát và có các văn bản báo cáo Thủ tướng và Bộ KH&ĐT về phương án điều hòa, điều chỉnh, sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho các dự án ODA của Bộ GTVT. Đề xuất sử dụng 10% dự phòng của Bộ GTVT để bố trí cho 8 dự án mới được bổ sung danh mục kế hoạch trung hạn.

Quảng cáo

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá có 4 dự án lớn, có ý nghĩa thiết thực và có tính khả thi để triển khai sớm. Gồm Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB); đầu tư tuyến tránh Long Xuyên (vay vốn ADB); tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB (QL19) và dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch (vốn vay EDCF). 

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng chỉ đạo các ban QLDA được giao chuẩn bị dự án đầu tư 4 dự án này phối hợp chặt chẽ với Vụ KH-ĐT, Cục QLXD&CLCTGT và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng.

Đối với 4 dự án còn lại sử dụng vốn vay của EDCF, gồm: Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1; cải tạo đường sắt đèo Khe Nét trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM; cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các tuyến quốc lộ giai đoạn 2; cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải nỗ lực tối đa để hoàn thiện các thủ tục triển khai đầu tư.

 >>Bổ sung quy định về kiểm soát chi nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Có thể bạn quan tâm

Theo 8 hiệp hội nhiều quy định trong dự thảo hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch Covid-19” vẫn nghiêng về “zero Covid”. Do đó, kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp linh hoạt, cụ thể để thích ứng, sống chung với dịch Covid-19.

Thứ hai, 27/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia