9 tháng đầu năm CenLand báo lãi gần 330 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ

9 tháng đầu năm CenLand báo lãi gần 330 tỷ, tăng 54% so với cùng kỳ

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mảng đầu tư và môi giới bất động sản vẫn là động lực tăng trưởng chính.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần đạt gần 843 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý này giảm gần 34% so với cùng kỳ còn gần 7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 5 tỷ đồng lên hơn 42 tỷ đồng và chi phí bán hàng cũng tăng gân 80% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng không đáng kể.

Kết quả, quý III năm nay, CenLand lãi hơn 78 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 4.668 tỷ, tăng gấp 3,5 lần so với doanh thu cùng kỳ năm 2020 và đạt 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 328,43 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Tính tới hết quý 3, tổng tài sản cũng tăng mạnh đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó có hơn 1000 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối EPS đạt 3,423 đồng.

Quảng cáo

Cụ thể, công ty ghi nhận hơn 2.015 tỷ đồng phải thu ngắn hạn (chiếm gần 37% tổng tài sản), tăng gần 25% so với đầu kỳ. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh từ gần 630 tỷ đồng lên hơn 1.343 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm từ gần 777 tỷ đồng đầu kỳ về hơn 561 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng của công ty, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu đầu tư bất động sản với gần 3.513 tỷ đồng (gấp hơn 6 lần cùng kỳ). Doanh thu môi giới ghi nhận gần 1.111 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Năm 2021, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và LNST đạt 408 tỷ đồng. Theo đó, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành được gần 91% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2021, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 3.143 tỷ đồng, tăng mạnh 78% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, tổng dư nợ đi vay ghi nhận hơn 2.223 tỷ đồng (chiếm 40% nguồn vốn).

Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận song dòng tiền kinh doanh 9 tháng đầu năm của CenLand tiếp tục âm hơn 1.019 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 10 tỷ đồng), biến động mạnh ở các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Vừa qua, ngày 15/9, CenLand đã hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành là trên 105 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10 nghìn đồng. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành theo mệnh giá là trên 1.055 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ lên gần 2.016 tỷ đồng.

Với nguồn vốn bổ sung, CenLand sẽ dùng 400 tỷ để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm BĐS thuộc dự án Hợp tác xã Thành Công; 400 tỷ đồng để trả nợ vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm của dự án Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; số tiền còn lại dự kiến dùng để trả nợ vay ngân hàng khác. Ngoài ra, đơn vị dự kiến phát hành gần 9,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020 (hơn 851 tỷ đồng) và/hoặc các nguồn vốn khác nếu cần.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân (Bình Định) do Công ty TNHH Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 727 tỷ đồng.

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia