9 tháng, Tập đoàn CEO lãi trước thuế gần 231,6 tỷ đồng

9 tháng, Tập đoàn CEO lãi trước thuế gần 231,6 tỷ đồng

Trong quý 3/2017, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn CEO (mã: CEO) tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 480 tỷ đồng, song lợi nhuận trước thuế lại giảm chỉ đạt gần 73,3 tỷ đồng.

Tập đoàn CEO vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3/2017 với kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể doanh thu bán hàng hợp nhất quý 3 đạt hơn 480 tỷ đồng, tăng tới 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ đóng góp của hoạt động từ chuyển nhượng bất động sản đạt 360,2 tỷ đồng, tăng hơn 63% cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 115,5 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng quý 3 tăng mạnh nên lợi nhuận gộp về bán hàng chỉ đạt 152,87 tỷ đồng.

Ngoài ra, CEO ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi đạt 7 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu tài chính 9 tháng lên 20 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng lên 32,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lần lượt tăng lên gần 46 tỷ đồng và 8,6 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ quý 3/2016. Do đó, lợi nhuận thuầ từ kinh doanh giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng luỹ kế lợi nhuận thuần 9 tháng vẫn tăng trưởng đạt hơn 228 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, CEO ghi nhận lợi nhuận trước thuế 73,2 tỷ đồng và sau thuế 57,53 tỷ đồng, giảm hơn 18,84% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng cáo

Theo giải trình của tập đoàn, nguyên nhân lợi nhuận quý 3 giảm chủ yếu là do giá vốn hoạt động bất động sản tăng thêm 155,17 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2017, CEO group ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn 1.257 tỷ đồng, tăng trưởng 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 231,6 tỷ đồng và tăng trưởng 17,7% so với kết quả 9 tháng năm trước .

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của tập đoàn đạt 5.174 tỷ đồng, tăng 1.340 tỷ so với đầu năm và được phân bổ đều giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn. Tổng nợ phải trả tiếp tục tăng lên hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 1.742 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn đến cuối quý 3 đạt 2.169 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm.

 >> CEO Group lãi ròng 116,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Thứ bảy, 19/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia