ACV giải thích về 76 quyết định bổ nhiệm ký cùng một ngày

ACV giải thích về 76 quyết định bổ nhiệm ký cùng một ngày

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về việc Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng ký 76 quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Văn bản do Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh ký. Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu ACV làm rõ và báo cáo về vấn đề này.

Theo báo cáo, Chủ tịch HĐQT ACV Lại Xuân Thanh cho rằng 76 quyết định bổ nhiệm đều căn cứ vào nhu cầu công việc và đúng thẩm quyền.

Trong văn bản, ACV cho rằng nhu cầu kiện toàn nhân sự quản lý các cấp của Tổng công ty, các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là khi doanh nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ tháng 4/2016.

Từ đó, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Giữa năm 2017, khi ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch ACV nghỉ hưu, Bộ GTVT đã chỉ đạo dừng lại việc kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ tại ACV để đợi chủ tịch mới. Tháng 6/2017, ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, ACV thống thất tiếp tục triển khai kiện toàn nhân sự và mô hình tổ chức.

Đến tháng 4 và 6/2018, ACV thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi: 15 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của ACV.

Quảng cáo

Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016: 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội.

Bổ nhiệm mới: 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

Lãnh đạo ACV khẳng định các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty căn cứ vào nhu cầu công việc.

Theo đó, các quyết định này được thực hiện theo quy định, quy chế của ACV, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021. Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, người đại diện pháp luật, không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Chiều 8/7, một lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đã nắm được việc ông Lê Mạnh Hùng ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu. Vị này cho rằng việc ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phải theo nhu cầu và thẩm quyền của đơn vị. Có vị trí lãnh đạo do HĐQT bổ nhiệm, có vị trí do Ban giám đốc và phải có kế hoạch từ trước.

Ngoài ra, ACV đang cơ cấu lại nên có một số phòng, ban đổi tên nên cũng phải ra quyết định bổ nhiệm lại theo quy định. Bộ sẽ công khai thông tin sau khi kiểm tra xem việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu của ông Hùng đúng sai như thế nào.

 

Trước khi về nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 19/7, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đã ký quyết định bổ nhiệm 76 cán bộ. Các quyết định được ký vào ngày 19/6 được đánh số từ 2335 đến 2401 (tổng cộng 76 quyết định). Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các cấp phòng, ban tại ACV gồm cả Tổng công ty và các cảng hàng không địa phương được bổ nhiệm. Các cán bộ này nhận nhiệm vụ từ 1/7.

Trong các quyết định, có một số phòng, ban được bổ nhiệm cùng lúc 3 lãnh đạo (1 trưởng, 2 phó), như: Phòng Mua sắm, Phòng Công trình Kiến trúc, Phòng Sân đường, Phòng Kỹ thuật Thiết bị…

Theo hồ sơ, tất cả các quyết định bổ nhiệm đều căn cứ vào Nghị quyết 1108-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng uỷ HKVN và theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam được nhận định là một trong những nước dẫn đầu làn sóng tăng trưởng bền vững tiếp theo của ngành kinh tế kỹ thuật số Đông Nam Á.

Thứ bảy, 28/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia