Agribank muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Agribank muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Mục đích của việc phát hành trái phiếu ra công chúng của Agribank nhằm tăng vốn cấp 2 để đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng và tăng thêm nguồn vốn dài hạn phục vụ nền kinh tế.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa phát hành trái phiếu kỳ hạn 7 năm ra công chúng năm 2021.

Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra lần này là 2 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

Lãnh đạo Agribank cho biết mục đích của việc phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn cấp 2 để đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng; tăng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tính đến hết quý 3/2021, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 10.539 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 9.804 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 34.748 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 31.152 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp thành phố và Hội doanh nghiệp ngành nghề trên địa bàn đã có phản ánh, khi doanh nghiệp phải mua bảo hiểm mới được vay vốn xảy ra tại một số ngân hàng.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia