Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng đất đồng sở hữu

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng đất đồng sở hữu

Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất đối với các trường hợp diện tích đất sử dụng trong cùng một thửa đất thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Công văn số 4073/UBND-VP ngày 19/4/2021 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Công văn này nêu rõ, tạm dừng các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân có chung quyền sử dụng một thửa đất (đất đồng sở hữu) đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, việc tạm dừng này có hiệu lực với cả các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Văn bản của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các sở, ngành liên quan sớm báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3650/UBND-VP về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đơn vị này có trách nhiệm làm rõ quy định pháp luật cho phép chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất.

Ngoài ra, cần đánh giá thêm về các ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách thửa; quản lý trật tự đất đai; quản lý trật tự xây dựng; việc xử lý tranh chấp; công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng; trên cơ sở đó, tổng hợp lại, thống nhất phương án xử lý.

Quảng cáo

Trên cơ sở đó, các đơn vị trên có trách nhiệm tổng hợp lại, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã khuyến cáo người mua đất đồng sở hữu có thể gặp khó khăn trong việc đồng thuận khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp,... hay nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Việc người dân mua đất nông nghiệp phân lô, giấy tờ đồng sở hữu không chỉ mang đến rủi ro cho người mua mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai của địa phương, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này, những trường hợp đồng sở hữu trên một khu đất thường do chủ đất không thể tách riêng thành từng thửa nhỏ để chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức vì khu vực đó có thể bị quy hoạch hoặc không đủ điều kiện tách thửa theo quy định hiện hành.

Do đó, chủ sở hữu thường tự vẽ sơ đồ phân lô thể hiện “hẻm, đường tự mở”. Tuy nhiên, những con hẻm, đường này không phải đất giao thông do Nhà nước quản lý nên không có giá trị pháp lý.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời gian tới, Tập đoàn Novaland sẽ lấy ý kiến cổ đông để thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và thay đổi cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia