Bình Định bố trí hơn 600 ha để xây dựng 41 cụm công nghiệp

Bình Định bố trí hơn 600 ha để xây dựng 41 cụm công nghiệp

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp gồm gồm 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, địa phương này sẽ bố trí quỹ đất rộng 602,8 ha đất công nghiệp phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, Bình Định sẽ ưu tiên dành quỹ đất phát triển chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; không bổ sung mới quỹ đất công nghiệp để hình thành khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung.

Cụ thể, đối với 602,8 ha đất công nghiệp, Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025 (gồm 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua).

Tỉnh Bình Định ưu tiên bố trí 335,5 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong cụm công nghiệp và bố trí 27,8 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong hai khu tập trung (Khu chế biến thủy sản dọc Quốc lộ 19 mới 11,5 ha; Khu hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan 16,3 ha).

Quảng cáo

Theo quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025, quỹ đất công nghiệp chưa sử dụng trong 41 cụm công nghiệp có 602,8 ha.

Trong đó, 472,6 ha đất có khả năng bố trí ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, gồm 154,6 ha dành riêng cho ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản và 318 ha bố trí cho các ngành nghề tổng hợp kể cả chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 61 cụm công nghiệp với diện tích 1.885,9 ha, diện tích đất công nghiệp 1.321,3 ha.

Trong đó, 10 cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp (diện tích 183,4 ha, diện tích đất công nghiệp 130,3 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 130,3 ha) và 41 cụm công nghiệp phát triển giai đoạn 2020 - 2025 với diện tích 1.417,1 ha, diện tích đất công nghiệp 981,4 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 378,6 ha, diện tích đất công nghiệp còn lại chưa sử dụng 602,8 ha.

Cuối cùng là 10 cụm công nghiệp phát triển sau năm 2025 với diện tích 285,4 ha.

Hết năm 2020, Bình Định có 44 cụm công nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động với diện tích đất sản xuất công nghiệp 939,9 ha, đã bố trí cho 373 dự án sản xuất, chế biến hàng công nghiệp với diện tích 584,5 ha, bình quân 1,6 ha/dự án và đạt tỷ lệ lấp đầy 62,2%.

Riêng giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Bình Định đã bố trí 386,5 ha đất công nghiệp cho 195 dự án đầu tư trong và ngoài cụm công nghiệp, trong đó bố trí 289,6 ha đất công nghiệp cho 144 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp (có 64 dự án với diện tích 153,5 ha thuộc ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, bình quân 2,4 ha/dự án, riêng chế biến lâm sản 2,51 ha/dự án) và bố trí 96,9 ha đất công nghiệp cho 51 dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu.

Thứ bảy, 04/12/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia