Bình Dương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng ngoài Khu – Cụm công nghiệp đến năm 2025

Bình Dương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng ngoài Khu – Cụm công nghiệp đến năm 2025

Dự án sản xuất được gia hạn thời gian thuê nhà xưởng phải đáp ứng các quy định về đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhà đầu tư phải có phương án cụ thể để di dời hoặc chuyển đổi công năng đúng lộ trình, phù hợp với quy hoạch.

UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 4169/UBND-KT ngày 27/8/2020 về chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn phía Nam tỉnh Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất về chủ trương cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các dự án sản xuất công nghiệp nằm ngoài Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn phía Nam của tỉnh (gồm thành phố: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một) đến ngày 31/12/2025 đối với các dự án đáp ứng các quy định về đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhà đầu tư phải có phương án cụ thể để di dời hoặc chuyển đổi công năng đúng lộ trình, phù hợp với quy hoạch, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết cho gia hạn thời gian thuê nhà xưởng đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh.

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các dự án hoạt động không đúng quy định của pháp luật, không thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư chủ động thực hiện sớm việc di dời vào các Khu - Cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của địa phương.

Thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện quy hoạch lại Khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm thực hiện đúng các quy định pháp luật. Theo đó các Công ty, nhà máy nằm ngoài Khu - Cụm công nghiệp không đáp ứng các tiêu chí về xử lý môi trường, diện tích nhà xưởng thì buộc phải di dời vào khu vực đã quy hoạch giành cho phát triển công nghiệp.

Quảng cáo

Do đó, vị trí các nhà xưởng đã di dời được chuyển đổi công năng để phát triển nhà ở hay công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp, phục vụ cho công tác phát triển đô thị đặc biệt là tại các thành phố: Thuận An, Dĩ an và Thủ Dầu Một.

Trước đó, ngày 21/9/2018 UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định số 4492/UBND-KTTH về việc gia hạn thời gian thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp trên địa bàn phía nam của tỉnh Bình Dương.

Thống nhất gia hạn thời gian thuê xưởng để tiếp tục thực hiên dự án đến năm 2020 đối với các dự án có địa điểm đầu tư phù hợp quy hoạch sử dụng đất và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, doanh nghiệp phải có phướng án di dời vào khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi công năng phù hợp với kế hoạch, định hướng đầu tư phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, đầu năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến rất lớn đối với kinh tế Việt Nam và thế giới. Các doanh nghiệp Bình Dương hiện đang thuê xưởng thực hiên dự án đầu tư đang gặp không ít khó khăn, trong đó chi phí thuê xưởng ảnh hưởng không nhỏ tại thời điểm này.

Mặt khác theo định hướng chung của tỉnh Bình Dương, các dự án không còn phù hợp quy hoạch đô thị bắt buộc phải di dời vào cụm công nghiệp theo quyết định nêu trên. 

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong lúc khó khăn này, ngày 01/04/2020 UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 1532/UBND-KT về việc gia hạn thời gian thuế xưởng để thực hiện dự án của các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp, ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia hạn dự án đầu tư thuê xưởng để thực hiện đầu tư nhưng vẫn phù hợp với định hướng quy hoạch phát triện đô thị chung.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia