Bình Dương: Xử phạt Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix gần 1,2 tỷ đồng

Bình Dương: Xử phạt Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix gần 1,2 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix số tiền gần 1,2 tỷ đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Bình Dương, Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix Bình Dương (Công ty Bột giặt Lix) đã có hành vi xả thải có chưa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp lưu thông nước thải từ 400 m3/ngày đến 600 m3/ngày.

Cụ thể, Công ty Bột giặt Lix để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường có hàm lượng BOD5 vượt 127 lần, COD vượt 123 lần, tổng N vượt 3,9 lần, Amoni vượt 3,7 lần, tổng P vượt 1,7 lần, SS vượt 1,13 lần; lưu lượng nước thải 500 m3/ngày; áp dụng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A với Kq là 0,9 và Kf là 1,1.

Bên cạnh đó, Công ty Bột giặt Lix còn có hành vi gây ô nhiễm môi trường nước với hàm lượng thông số ô nhiễm môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên.

Theo đó, nước mưa cuốn theo nguyên liệu sản xuất của Công ty Bột giặt Lix gây ô nhiễm đoạn kênh Tân Vĩnh Hiệp chảy qua khu công nghiệp Đại Đăng vào thời điểm ngày 8 và ngày 9/4/2020 với hàm lượng chất hoạt động bề mặt vượt trên 10 lần; áp dụng quy chuẩn QCVN 08:2015/BTNMT cột B1.

Với những hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Bình Dương phạt Công ty Bột giặt Lix số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, buộc Công ty Bột giặt Lix thực hiện đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, không được để nguyên liệu sản xuất và bao bì nguyên liệu ra ngoài trời không có mái che.

Quảng cáo

Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải đảm bảo không để nước thải rò rỉ vào hệ thống thoát nước mưa, luôn vận hành công trình xử lý nước thải, đấu nối nước thải sau khi xử lý về nhà nhà máy xử lý nước thải của khu công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường.

Đồng thời, buộc Công ty Bột giặt Lix xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố theo biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và kế hoạch ứng phó sự cố chất thải đã được phê duyệt; chi trả kinh phí trưng cầu giám định kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu chất thải theo định mức, đơn giá hiện hành với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Trước đó, vào tối ngày 8/4, nhiều người dân phát hiện suối Chợ ở P.Tân Phước Khánh, Tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có hiện tượng nổi bọt trắng bất thường, khiến nhiều người hoang mang, người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã lấy mẫu nước phân tích và kết quả, đoạn kênh qua khu công nghiệp Đại Đăng nằm đầu nguồn suối Chợ có hàm lượng chất hoạt động bề mặt 30,3mg/l- vượt quy chuẩn 75 lần, hàm lượng chất hữu cơ là 84m/l- vượt quy chuẩn 2,8 lần.

Còn đoạn khu vực suối Chợ có hàm lượng chất hoạt động về mặt 3,3mg/l, vượt quy chuẩn 8,23 lần. Qua đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương xác định suối Chợ bị ô nhiễm chất hoạt động bề mặt…

Ngoài ra, quá trình khảo sát một số nguồn thải, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng xác định, nguyên nhân chính gây bọt trắng là do Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix để hóa chất thoát ra cống thoát nước mưa.

Sau đó, ngày 26/5/2020, Đội liên ngành 1583 thuộc UBND tỉnh Bình Dương đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bột giặt Lix với hành vi vi phạm trên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia