Bình Thuận: Chậm đầu tư, dự án khu du lịch sinh thái Trương Hoàng rộng 6,6 ha bị thu hồi

Bình Thuận: Chậm đầu tư, dự án khu du lịch sinh thái Trương Hoàng rộng 6,6 ha bị thu hồi

Dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng bị thu hồi vì không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định thu hồi diện tích 66.134 m2 đất thương mại dịch vụ đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2009. 

Lý do thu hồi: Dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động tại Quyết định số 371/QĐ- SKHĐT ngày 10/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo theo khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Đến nay, Công ty TNHH Trương Hoàng không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. Do đó, dự án thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013. 

Quảng cáo

Để thu hồi dự án, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận giao Chủ tịch UBND xã Hồng Phong giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Trương Hoàng theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Trương Hoàng không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã Hồng Phong, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Hồng Phong. 

Đồng thời, giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình quản lý theo quy định. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình phối hợp với UBND xã Hồng Phong để xử lý với phần diện tích các hộ dân lấn chiếm trước khi đề xuất sử dụng khu đất theo quy hoạch.

Dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2009.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việc chuyển của SHN kéo dài từ năm ngoái đến này một phần là do bổ sung hoàn thiện hồ sơ, phần do giai đoạn hệ thống HoSE gặp vấn đề. Sau hơn một năm gián đoạn, cổ phiếu SHB sắp được chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

Thứ sáu, 17/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia