Bình Thuận: Hủy 38 dự án không có khả năng thực hiện

Bình Thuận: Hủy 38 dự án không có khả năng thực hiện

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Thuận kiến nghị hủy bỏ 38 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 159 dự án khác thuộc diện thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để triển khai trong 3 năm

Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận vừa cho biết, sở đã thực hiện rà soát danh mục được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 3 năm qua.

Qua rà soát, nhiều dự án không có khả năng thực hiện trong 3 năm qua, nguyên nhân chủ yếu chưa có vốn đầu tư, bố trí vốn chậm kéo dài dự án; dự báo của các ngành chưa sát với thực tiễn (đăng ký nhiều công trình để tranh thủ hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh); phối hợp để cân đối nguồn tài chính giữa các ngành, các cấp còn chậm. 

Ngoài ra thì cấp huyện kêu gọi thu hút xã hội hóa đầu tư các công trình trình đăng ký chưa hiệu quả, UBND cấp huyện cũng chưa chủ động đề xuất đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách…

Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự án kéo dài không khả thi.

"Vì vậy, Sở TN&MT kiến nghị hủy bỏ các dự án triển khai trong 3 năm nhưng lại không có khả năng thực hiện. Trong đó, có 38 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 159 dự án khác thuộc diện thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, Sở này cũng kiến nghị điều chỉnh chuyển tiếp 63 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (tổng diện tích đất hai loại này 332 ha) và 298 dự án thuộc diện thu hồi gần 5.370 ha đất thực hiện trong các năm tới. 

Quảng cáo

Cụ thể, điều chỉnh diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất rừng phòng hộ thuộc dự án Khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc), bổ sung thêm 5 ha cho phù hợp chủ trương của Tỉnh ủy hình thành khu di tích này.

Tại Đức Linh, chuyển vị trí bãi rác tập trung Đa Kai từ thôn 6 sang thôn 9, tăng quỹ đất thêm gần 1,5 ha; diện tích bãi rác Phú Quý lên 2,2 ha, đảm bảo xử lý, bảo vệ môi trường địa phương… 

Cùng với đó, 6 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất được bổ sung diện tích xây dựng. Như Cụm công nghiệp Thắng Hải 3 thuộc xã Thắng Hải với diện tích gần 50 ha; Khu trung tâm hành chính huyện Hàm Tân thêm 5 ha; Hoa Viên cầu Sở Muối (TP Phan Thiết); chợ và điểm dân cư thôn 5 xã Trà Tân (Đức Linh)…

Trước mắt, UBND tỉnh Bình Thuận ưu tiên quỹ đất dành thực hiện dự án trong năm 2019, theo đó với 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa diện tích gần 49 ha, Sở Nông nghiệp & PTNT sớm có ý kiến về mức độ phù hợp quy hoạch phát triển đất trồng lúa đến năm 2020 báo cáo tỉnh.

Cùng với đó là 50 dự án có diện tích hơn 186 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2019, Sở Tài nguyên & Môi trường hoàn chỉnh thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 khóa X tới. 

Tỉnh Bình Thuận cũng lưu ý 11 dự án khác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hơn 16 ha và 34 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất lên đến 903 ha dự kiến thực hiện năm tới, hiện chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Đối với trường hợp này, UBND tỉnh yêu cầu TP Phan Thiết, TX La Gi, UBND các huyện thông báo đến các chủ đầu tư xúc tiến phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định trong tháng 10 này để bổ sung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 7 khóa X tới, có cơ sở triển khai.

 >> Dự án Nhà ở xã hội Hàm Kiệm I được tỉnh Bình Thuận chấp nhận đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng lên thành 1.141 tỷ đồng sau khi chia cổ tức và phát hành riêng lẻ. Năm 2021, HTN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 234 tỷ đồng.

Thứ ba, 19/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia