Bộ GTVT: Xem xét không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm quyết toán

Mới đây, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành, trong đó xem xét không giao dự án mới cho các chủ đầu tư chậm.

Theo đó, Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên, không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên.

Theo Bộ GTVT, đến nay còn một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm, nhất là các dự án ODA, BOT và quyết toán GPMB tại các địa phương.

Quảng cáo

Việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm, chưa triệt để. Nguyên nhân là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chưa quan tâm đúng mức, chưa chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng.

Một số dự án sử dụng vốn nước ngoài chưa duyệt phần bổ sung, phát sinh hạng mục, chưa ghi thu, ghi chi phần vốn vay xác định chênh lệch tỷ giá và chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt, chưa có hồ sơ quyết toán theo quy định.

Một số dự án BOT chưa trình quyết toán toàn bộ, hoặc đã trình nhưng chưa đầy đủ thủ tục quản lý đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện thỏa thuận quyết toán. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo đưa nội dung quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định để có căn cứ xử phạt nhà thầu có vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình theo quy định của hợp đồng.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.

Trong đó, các đơn vị cần tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành; xử lý dứt điểm vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định; xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán. Đồng thời, phối hợp, đôn đốc các địa phương khẩn trương phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB theo thẩm quyền.

Cùng đó, Bộ GTVT chỉ đạo đưa nội dung quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định để có căn cứ xử phạt nhà thầu có vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình theo quy định của hợp đồng. Đề xuất xử phạt các hành vi vi phạm về quyết toán theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc dừng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hàng hóa cho CTCP IPP Air Cargo.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia