Bộ NN&PTNT: Từ nay đến cuối năm 2020, sẽ tập trung giải ngân 10.047,4 tỷ đồng

Bộ NN&PTNT: Từ nay đến cuối năm 2020, sẽ tập trung giải ngân 10.047,4 tỷ đồng

Tính luỹ kế đến ngày 31/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thực hiện giải ngân được 51.965 tỷ đồng (bằng 74,3% tổng nguồn vốn được giao).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo Bộ NN&PTNT, trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn trung hạn đơn vị được phân bổ là 70.014,8 tỷ đồng; đã được Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp cho các dự án là 69.921,4 tỷ đồng. Vốn đã được giao hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện 288 dự án là 62.012,8 tỷ đồng (bao gồm cả 10% dự phòng).

Đối với vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, lũy kế đến ngày 31/7/2020, Bộ NN&PTNT đã thực hiện giải ngân được 51.965 tỷ đồng (bằng 74,3% tổng nguồn vốn được giao). Theo đó, còn 17.956 tỷ đồng (tương ứng 25,7% tổng nguồn vốn trong giai đoạn 2016 - 2020) chưa giải ngân.

Bộ NN&PTNT cho biết, đối với gần 18.000 tỷ đồng chưa giải ngân, từ nay đến cuối năm 2020, Bộ sẽ tập trung giải ngân 10.047,4 tỷ đồng; còn lại 7.908,6 tỷ đồng, Bộ sẽ giao vốn và giải ngân trong năm 2021. Tính riêng trong năm 2020, Bộ NN&PTNT sẽ cần giải ngân 13.979 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng thông tin về tình hình thực hiện 288 dự án. Theo đó, đến hết trung hạn 2016 - 2020, Bộ này sẽ hoàn thành 231/288 dự án; các dự án còn lại sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tháng 7/2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin trả lại 1.808 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Cụ thể, trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tổng vốn kế hoạch năm 2020 của Bộ này được Thủ tướng giao là 3.600 tỷ đồng thực hiện 25 dự án ODA. Ngay sau có quyết định giao vốn của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phân bổ vốn để thực hiện giải ngân.

Tuy nhiên, căn cứ vào Hiệp định vay, thỏa ước với các nhà tài trợ, kế hoạch vốn vay 2020 có thể giải ngân đến ngày 31/1/2021 của 25 dự án trên chỉ khoảng 1.830 tỷ đồng. Số vốn kế hoạch vốn vay nước ngoài thừa, không sử dụng là hơn 1.800 tỷ đồng.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Thủ tướng điều chuyển số vốn hơn 1.808 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài đã giao sang các Bộ, ngành và địa phương khác có khối lượng thực hiện và đảm bảo đủ điều kiện giải ngân. Kiến nghị này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang được cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sáng ngày 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình dịch bệnh và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia