Bộ Tài chính đề xuất giảm 3.500 tỷ đồng tiên thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đề xuất giảm 3.500 tỷ đồng tiên thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022. Theo đó, Bộ đề xuất giảm số tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là khoảng 3.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm số tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là khoảng 3.500 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Nghị quyết số 11/NQ-CP quy định: Giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyển dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của COVID-19.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022. Theo đó, đề xuất đối tượng áp dụng kế thừa theo đối tượng được miễn tiền thuê đất năm 2021, có bổ sung thêm đối tượng thuê mặt nước và quy định tại Nghị quyết số 11 là trường hợp thuê đất trực tiếp với Nhà nước thể hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm.

Quảng cáo

Theo Nghị quyết số 11, điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống dịch như hiện nay thì không giãn cách, cách ly trên phạm vi toàn xã hội để kiểm soát dịch. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất không quy định điều kiện này như đã thực hiện năm 2021.

Về đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm do ảnh hưởng của COVID-19.

Đáng chú ý, dự thảo, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Tài chính đề xuất thành phần hồ sơ gồm 2 loại văn bản nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu; bản sao quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin.

Kết quả thực hiện giảm tiền thuê đất trong năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là khoảng 3.433 tỷ đồng. Dựa trên kết quả của năm 2021, trường hợp thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đề xuất trên, số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng trong năm nay. 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 tỉnh Tiền Giang vừa chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để truy cứu trách nhiệm hình sự 01 trường hợp buôn bán thực phẩm bổ sung giả về giá trị sử dụng, công dụng và sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng không phù hợp.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia