Bộ Tài chính: Hơn 72.000 tỷ đồng tiền thuê đất và thuế được gia hạn

Bộ Tài chính: Hơn 72.000 tỷ đồng tiền thuê đất và thuế được gia hạn

Đến nay, tổng số đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất là 139.032 đơn của tổ chức, cá nhân. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 72.744 tỷ đồng.

Căn cứ trên số liệu hệ thống TMS, Bộ Tài chính cho biết, hiện tổng số đơn đề nghị gia hạn gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất là 139.032. Trong đó doanh nghiệp, tổ chức: 119.557; cá nhân: 19.475. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn: 72.744 tỷ đồng.

Cụ thể, thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, Quý 1, Quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 40.652 tỷ đồng. Trong đó, tháng 3/2021 là 7.582 tỷ đồng, tháng 4 là 7.032 tỷ đồng, tháng 5 là 6.167 tỷ đồng, tháng 6 là 7.023 tỷ đồng, tháng 7 là 4.557 tỷ đồng, quý 1 là 3.943 tỷ đồng, quý 2 là 4.334 tỷ đồng.

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Quý 1, Quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế TNDN phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế TNDN năm 2020 và bằng 29.550 tỷ đồng.

Quảng cáo

Thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn: 301 tỷ đồng. Tiền thuê đất là 2.269 tỷ đồng.

Trước đó, theo Thống kê từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 6/8/2021, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 67.194 tỷ đồng.

Đây là kết quả thực hiện theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này được xem là "liều thuốc trợ lực" giúp DN, hộ kinh doanh giảm bớt khó khăn trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại Nghị định 52 là 115.000 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả nhằm tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp huy động vốn triển khai các dự án hạ tầng giao thông.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia