Bộ Tài chính khó đòi nợ 7.100 tỷ đồng cho vay 0% lãi suất

Bộ Tài chính khó đòi nợ 7.100 tỷ đồng cho vay 0% lãi suất

Do nhiều địa phương chây ỳ trả nợ 500 tỷ đồng trong tổng số 7.100 tỷ đồng dư nợ cho vay hỗ trợ 0%, mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu địa phương hoàn trả vốn vay.

Theo Bộ Tài chính, đây là khoản nợ vay theo chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong nhiều năm qua. Nguồn vốn nay này được sử dụng để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long. Lãi suất vay hỗ trợ chỉ là 0%/năm.

Tuy nhiên, nhiều năm qua một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng...

Quảng cáo

Do đó, Bộ Tài chính ra văn bản yêu cầu các địa phương trả nợ dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ quá hạn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm 2019; trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển đến hạn trả nợ trong năm 2019-2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.

Theo kế hoạch cho vay giai đoạn 2018-2023 của Bộ Tài chính, dư nợ của các chương trình vốn ưu đãi trên đến cuối năm 2018 là hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn đến 31/12/2018 là gần 500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính khuyến cáo các địa phương cân đối bố trí trả nợ các khoản vay nêu trên đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay đối với các khoản vay mới từ ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

>> Licogi chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước, Bộ Tài chính lên tiếng cảnh báo

Có thể bạn quan tâm

Chi phi hoạt động và dự phòng rủi ro giảm, giúp lợi nhuận tăng 28% trong quý III. Nợ xấu tăng 14% trong khi cho vay khách hàng tăng 7%, đẩy tỷ lệ nợ xấu từ 1,3% lên 1,4%.

Thứ năm, 28/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia