Bộ Tài chính kiến nghị bãi bỏ nghị đinh kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Bộ Tài chính kiến nghị bãi bỏ nghị đinh kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến về Nghị định bãi bỏ Nghị định 104/2007/NĐ - CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, thực tế, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Sau 10 năm ban hành, Nghị định 104 quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Quảng cáo

Đồng thời, nghị định này cũng quy định một số nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ như nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nợ và khách nợ…

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, thực tế, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo nhiều chuyên gia, nếu nới lỏng các điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê thì hoạt động này sẽ ngày càng phức tạp. Khi rào cản để thành lập DN quá thấp, bất cứ ai, bất cứ người nào cũng có thể thành lập DN đòi nợ thì dịch vụ vốn nhạy cảm này sẽ không tránh khỏi sự bát nháo. Vì thế, thay vì nới lỏng, các điều kiện thành lập DN đòi nợ thuê cần được siết chặt. Vốn tối thiểu để thành lập DN thay vì 2 tỷ đồng có thể tăng lên cao hơn. Nếu DN không đủ tài sản mà đi đòi nợ những tài sản có giá trị lớn thì nguy cơ rủi ro lại càng lớn.

 Ngoài ra, việc yêu cầu các tiêu chuẩn, tiêu chí của người quản lý và lao động đòi nợ thuê cũng cần được rà soát và xem xét, để tránh tình trạng đòi nợ kiểu giang hồ và giữ gìn uy tín cho hoạt động này. Sau khi thành lập DN đòi nợ thuê, công tác giám sát của cơ quan quản lý cần phải chặt chẽ hơn nữa để chấn chỉnh tình trạng méo mó, phức tạp, gây nhiều hệ lụy xấu của dịch vụ đòi nợ thuê.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia