Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp BĐS

Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp BĐS

Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính vừa có thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11/2021 và triển khai Chương trình công tác tháng 12/2021 của Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các sai phạm.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các sai phạm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật khẩn trương chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường để kịp thời phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh.

Xem xét hồ sơ công ty đại chúng, hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định. Thực hiện giám sát hoạt động các công ty đại chúng (thời hạn, sai sót, chênh lệch số liệu,… trong báo cáo tài chính, đơn thư, phản ánh của báo chí), giám sát việc duy trì hoạt động của tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng lộ trình và quy định pháp luật. Thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, tuân thủ đúng quy định về pháp luật chứng khoán. Văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo đúng các chủ trương của Nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành khung khổ pháp lý về thị trường trái phiếu doanh nghiệp đồng bộ tại Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các nghị định của Chính phủ (Nghị định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), thông tư của Bộ Tài chính.

Theo đó, khung khổ pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển thị trường ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đã có các bước phát triển nhanh với đầy đủ các cấu phần để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp, từng bước giảm sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý, giám sát. Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua để xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Quảng cáo

Hiện dự thảo nghị định đang được gửi lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn, các thành viên thị trường và lấy ý kiến rộng rãi công chúng trên website Chính phủ và website Bộ Tài chính từ ngày 9/12/2021.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết một số nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị định sửa đổi bao gồm sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu phát hành nhằm tăng tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu được phát hành, đồng thời giúp thị trường có thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm để đánh giá rủi ro của trái phiếu, tiệm cận với thông lệ quốc tế, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về Đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành;

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; Bổ sung các quy định để đẩy nhanh việc thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng tính thanh khoản, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, tăng cường quản lý, giám sát đối với các trái phiếu đưa vào giao dịch trên thị trường thứ cấp;

Ngoài ra, dự thảo đã sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, bên cạnh việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, bộ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng tăng cường việc quản lý, giám sát, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) muốn mua lại 10 triệu cổ phiếu KDC trong năm 2023 vì nhận thấy “giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng của Công ty”.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia