Bộ Tài chính yêu cầu rà soát lại quỹ đất trong quá trình cổ phần hóa

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát lại quỹ đất trong quá trình cổ phần hóa

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2018–2020, cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý.

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam bị cho là bán rẻ "đất vàng".

Việc rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý còn được sử dụng để lập phương án sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai. Từ đó, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp đã cổ phần hóa khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch. Đồng thời, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc triển khai việc bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về SCIC theo đúng quy định hiện hành. 

Quảng cáo

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường.

Cùng đó, có cơ chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ, cổ phần hóa, thoái vốn. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới; trong đó có người quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

Hiện, rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước sở hữu “đất vàng”, nhưng trong tiến trình cổ phần hóa, định giá đất đai rẻ hơn so với giá trị thị trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Quá trình cổ phần hóa DNNN hiện nay dễ bị trục lợi mà phần thiệt ở phía người chủ sở hữu tài sản (Nhà nước), còn lực lượng luôn bị cản trở tiếp cận đến tài sản, nguồn lực và cơ hội phát triển chính là cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia