Bộ TNMT thu hơn 32 nghìn tỷ đồng từ đất trong quý 1/2021

Bộ TNMT thu hơn 32 nghìn tỷ đồng từ đất trong quý 1/2021

Trong 5 năm qua (2016 – 2020), toàn ngành đã tiến hành hơn 7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó kiến nghị thu hồi gần 21,5 nghìn ha đất, truy thu hơn 444 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng.

Thông tin tại họp báo quý 1/2021 (ngày 28/4), Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thu từ tài nguyên và môi trường trong quý 1/2021 đạt 42,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng thu từ đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp 12% thu ngân sách nội địa, là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Về kết quả trong 5 năm vừa qua (2016 - 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ngành này đã đóng góp cho Ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó đất đai (860 nghìn tỷ đồng chiếm 14% thu nội địa), tài nguyên khoáng sản (23 nghìn tỷ đồng), tài nguyên nước (10,6 nghìn tỷ đồng), thuế môi trường (khoảng 163 nghìn tỷ đồng). 

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai đã đưa hơn 63 nghìn ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch gần 230 nghìn ha đất cho phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị. Xử lý, thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30 nghìn ha. Hoàn thành sắp xếp nâng cao hiệu quả sử dụng đối với 2 triệu ha đất của các công ty nông, lâm nghiệp, trong đó thu hồi chuyển cho các địa phương hơn 400 nghìn ha.

Quảng cáo

Đáng chú ý, với việc thực hiện các quy định về giao đất, tăng cường đấu giá đất đã ngăn ngừa đầu cơ, tăng thu từ đất, đóng góp từ 12% - 15% thu ngân sách nội địa hàng năm.

Theo các thống kê được đưa ra trước đó, trong những năm qua nguồn thu từ đất qua tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chưa tính đến các loại phí, lệ phí (kể cả trước bạ), thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đã tăng đáng kể cho ngân sách qua các năm.

Nguồn thu từ đất trong 5 năm đạt 617.400 tỷ đồng. Cụ thể trong năm 2015 là 84.810 tỷ đồng, năm 2016 là 115.290 tỷ đồng, năm 2017 là 104.400 tỷ đồng, năm 2018 là 121.400 tỷ đồng. Nguồn thu này trong năm 2019 đạt 192 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2015.

Đến nay đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với 97,36% diện tích cần cấp, tăng 3,3 triệu giấy so với năm 2016. Đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai của 185 huyện, quận; 8 tỉnh thành đã thực hiện liên thông thủ tục với cơ quan thuế. Nhiều địa phương đã thực hiện các mô hình, phương thức tập trung đất đai cho nông nghiệp công nghệ cao…

Cũng trong 5 năm qua, toàn ngành đã tiến hành hơn 7 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó kiến nghị thu hồi gần 21,5 nghìn ha đất, truy thu hơn 444 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực… Qua đó, số lượng đơn thư giảm trung bình 9,0%/năm; khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai đã giảm 38% so với giai đoạn trước.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

TP Đà Nẵng dự kiến đấu giá hai khu đất vàng diện tích hơn 2,2 ha tại quận Sơn Trà và huyện Hoà Vang trong quý I năm nay. Số tiền thu từ việc đấu giá dự kiến hơn 400 tỷ đồng.

Thứ hai, 24/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia