Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Bộ VHTTDL triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Bộ VHTTDL vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2019, qua đó triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng cuối năm, ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế

Theo Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2019, công tác cải cách hành chính được Bộ VHTTDL triển khai tích cực, đã hoàn thành liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ, đảm bảo 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục hoàn thiện. Nhiều di tích tiếp tục được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch; đã có thêm 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức các lớp tập huấn, mở các lớp trao truyền văn hóa phi vật thể tại các địa phương.

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực gia đình được triển khai đúng yêu cầu; tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chuyên ngành…

Quảng cáo

Đối với lĩnh vực Thể thao, Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật, giành tổng số 128 huy chương vàng, 102 huy chương bạc, 135 huy chương đồng. 

Trong lĩnh vực Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2019, hồ sơ Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đã được hoàn thành.

Ông Bình cho biết thêm, hiện cả nước có 2.263 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 25.155 hướng dẫn viên du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành đã hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu được các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Chia sẻ tại buổi họp báo, người phát ngôn của Bộ VHTTDL cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Một trong những mục tiêu cơ bản mà Bộ VHTTDL giao cho ngành Du lịch trong 6 tháng cuối năm, toàn Ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch, phấn đấu năm 2019 đạt mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700.000 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện chính sách kích cầu du lịch; tăng cường nguồn lực để đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch theo các nội dung thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020; chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hoà…

 

Có thể bạn quan tâm

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Dự thảo “Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội” không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo.

Thứ sáu, 11/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia