Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội khu vực đô thị

Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá nhu cầu về nhà ở xã hội khu vực đô thị

Bộ Xây dựng đã gửi Công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị báo cáo một số vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, đặc biệt là nhu cầu nhà ở xã hội ở khu vực đô thị.

Cụ thể, tại Công văn 2096/BXD-QLN ngày 20/8/2018, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương báo cáo một số nội dung: Nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2020; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp đặc thù nhằm triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, tổng hợp số liệu về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 10/9/2018.

Công văn trên của Bộ Xây dựng được thực hiện trên tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, chính quyền địa phương là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Quảng cáo

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, bổ sung các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng chi trả của từng đối tượng. 

Hiện nay, tại các khu nhà ở xã hội đang xuất hiện nhiều vấn đề bất cập như xuất hiện nhiều căn hộ bị cho thuê lại, nhiều ăn hộ đang bị cho thuê lại trái phép, hoặc người dân thắc mắc về cơ chế tính giá cho thuê nhà.

Không những thế, đang có một bộ phận không nhỏ ngầm mua đi bán lại dạng căn hộ này vô cùng dễ dàng và những người có nhu cầu thực sự đang phải mua chui những căn hộ nhà ở xã hội. Trong khi luật hiện hành quy định, người được mua nhà ở xã hội chỉ được chuyển nhượng sau 5 năm sở hữu.

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng cảnh báo thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường phát triển ổn định và bền vững.

Thứ năm, 17/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia