Các sở ngành Hà Nội rà soát quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

Các sở ngành Hà Nội rà soát quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất báo cáo TP ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định

Cụ thể, trong công văn số 6339/UBND-ĐT của UBND TP. Hà Nội nêu rõ, ngày 13/9/2017, Bộ Tư pháp có Văn bản số 3319/BTP-BTTP về thi hành Luật Đấu giá tài sản.

UBND TP giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất báo cáo UBND Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND TP theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017.

Quảng cáo

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP cho Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo quy định.

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND TP, giao các sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản; quy định pháp luật đất đai.

>> Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tại Hà Nội được rút ngắn

 

Có thể bạn quan tâm

TP. Đà Nẵng đã thống nhất để thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch làm công viên công cộng, lối xuống biển phục vụ cộng đồng thuộc các dự án như Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, Khu du lịch biển I.V.C, Khu du lịch ven biển,....

Thứ năm, 29/07/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia