Cần hơn 63.000 tỷ đồng phát triển nhà ở tại Thừa Thiên – Huế đến năm 2025

Cần hơn 63.000 tỷ đồng phát triển nhà ở tại Thừa Thiên – Huế đến năm 2025

Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đạt 26,5 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 24 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đạt 26,5 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 24 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm hơn 8,5 triệu m2.

Quảng cáo

Giai đoạn này, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh dự kiến hơn 63.158 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội gần 2.671 tỷ đồng; nhà ở để phục vụ tái định cư hơn 883 tỷ đồng; nhà ở thương mại hơn 26.525 tỷ đồng,...

Còn đến năm 2030, Thừa Thiên - Huế phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 29 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người. Diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm hơn 8,5 triệu m2 sàn.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn này hơn 64.775 tỷ đồng. Trong đó nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội hơn 3.243 tỷ đồng; nhà ở thương mại hơn 39.257 tỷ đồng,...

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, địa phương sẽ chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, đưa ra các giải pháp về kiến trúc quy hoạch, công nghệ, vốn, tín dụng,...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, mở rộng quy mô Khu Kinh tế Vũng Áng, trong đó ưu tiên quy hoạch quỹ đất xây dựng các khu chức năng, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn.

Thứ ba, 30/11/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia