Chưa tính việc miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chưa tính việc miễn 1.400 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thời điểm này chưa tính đến miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như Chính phủ trình.

Theo nhận định của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, việc trình Quốc hội ban hành chính sách miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 chưa đảm bảo có đầy đủ căn cứ.

Các doanh nghiệp khó khăn đã được hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Người dân gặp khó khăn do đại dịch đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

"Chính sách miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cũng là chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất, kinh doanh. Do đó, về đối tượng hỗ trợ đã có phần trùng lặp với các chính sách trước đó của Đảng và Nhà nước", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Quảng cáo

Chưa đầy đủ căn cứ, theo cơ quan thẩm tra còn ở chỗ, đề nghị miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cả 3 nhóm đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Tài nguyên nước là quá rộng, dàn trải. Trong khi tờ trình cũng như Báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ không có số liệu cho thấy sự khó khăn trong sản xuất; tăng, giảm sản lượng sản xuất của các đối tượng, cũng như sự thua lỗ trong kết quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước trong đại dịch Covid -19 và không làm rõ số dự kiến nộp ngân sách Nhà nước từ các đối tượng sử dụng tài nguyên nước trong năm 2020.

Vì vậy, Ủy ban thẩm tra cho rằng, để bảo đảm có căn cứ trình Quốc hội xem xét, quyết định chính sách miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020, đề nghị Chính phủ cần báo cáo cụ thể về số thu nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tình hình sản xuất kinh doanh của từng nhóm đối tượng, theo đó phân định các đối tượng thực sự khó khăn cần được hỗ trợ nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ của Nhà nước đúng đối tượng, không dàn trải và tránh trục lợi chính sách.

Theo quan điểm của Quốc hội, Chính sách không tác động trực tiếp đến người dân thì cần cân nhắc. 

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng nhấn mạnh, năm nay thu ngân sách rất khó khăn, chính sách ban hành làm giảm thu 1.400 tỷ sẽ tăng thêm khó khăn cho ngân sách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có thêm ý kiến nào, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận "thời điểm này chưa tính đến miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như Chính phủ trình".

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia