Cổ đông lớn VNH bị phạt 90 triệu đồng do mua bán không báo cáo

Cổ đông lớn VNH bị phạt 90 triệu đồng do mua bán không báo cáo

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 179/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (mã chứng khoán: VNH).

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Điệp bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 05/10/2017, ông Nguyễn Đình Điệp – chủ tài khoản số 003C032000 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn và tài khoản số 085C000409 tại Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, đã mua 25.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH), dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,72% lên 5,06%).

Ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 179.500 cổ phiếu VNH, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ 7,22% xuống 4,99%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 02/02/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 229.600 cổ phiếu VNH dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,59% lên 7,45%), trở thành cổ đông lớn VNH nhưng đến ngày 02/4/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Đình Điệp.

Ngoài ra ông Điệp còn bị phạt 30 triệu do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Do từ ngày 19/10/2017 đến ngày 27/07/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 1.052.900 cổ phiếu VNH, dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 5% lên 6%, 7, %, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18% và 19%).

Tiếp đến ngày 03/04/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 656.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu sau giao dịch giảm từ 1.551.590 cổ phiếu VNH (19,34%) xuống 895.590 cổ phiếu VNH (11,1%).

Quảng cáo

Ngày 23/4/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 16.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.520.190 cổ phiếu (18,95%) lên 1.536.190 cổ phiếu (19,15%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%.

Ngày 14/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 1.000 cổ phiếu VNH và bán 14.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 1.536.790 cổ phiếu (19,15%) xuống còn 1.523.790 cổ phiếu (18,99%), giảm từ ngưỡng 19% xuống ngưỡng 18%

Ngày 15/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 5.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.523.790 cổ phiếu (18,99%) lên 1.528.790 cổ phiếu (19,05%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%.

Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 05/06/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 414.600 và mua 163.100 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) nắm giữ sau giao dịch giảm từ 1.550.690 cổ phiếu (19,33%) xuống 1.278.190 cổ phiếu (15,93%), liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (từ 19% xuống 18%, 17%, 16% và 15%).

Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 27/07/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua tổng cộng 87.000 cổ phiếu VNH dẫn đến liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; ngày 04/03/2021, Ông đã bán 50.000 cổ phiếu VNH dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ ngưỡng 8,10% xuống ngưỡng 7,48%), tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên của ông Nguyễn Đình Điệp.

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 136.000 và bán 10.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNH (tăng từ ngưỡng 18,38% lên 20,42% và giảm xuống ngưỡng 19%).

Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 221.900 và bán 1.091.390 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 19% lên ngưỡng 21% sau đó giảm xuống ngưỡng 20%, 16%, 15%, 14%, 13%, 12%, 11%, 10%, 9% và 8%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày. Cụ thể là từ ngày 18-20/5.

Thứ tư, 18/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia