Cổ phiếu OGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 28/6

Cổ phiếu OGC bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 28/6

Cổ phiếu OGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ 28/6, trước đó, công ty này cũng mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào tháng 6/2022.

Lý do cổ phiếu OGC được đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 là âm 2.726,4 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Theo đó, cổ phiếu OGC thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, Ocean Group cũng mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào tháng 6/2022.

Quảng cáo

Tại báo cáo tài chính kiểm toán này, khoản lỗ lũy kế 2.726,4 tỷ đồng cũng là một trong những vấn đề được kiểm toán viên nhấn mạnh. Kiểm toán viên cho biết, yếu tố này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Theo giải thích của Ocean Group về vấn đề này, thời gian qua công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản và công ty cũng đang thực hiện thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu. Vì vậy, công ty đánh giá báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Một vấn đề khác được kiểm toán lưu ý là việc công ty con của Ocean Group là Công ty cổ phần One Capital Hospitality (OCH) và công ty con của OCH là Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang đã ký kết hợp đồng bán các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản nợ tiềm tàng.

Vấn đề này được Ocean Group giải thích là các đơn vị này đã trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu khó đòi căn cứ vào giá trị các khoản nợ đang ghi nhận trên sổ sách kế toán và giá trị bán nợ thực tế thu hồi được đến thời điểm lập báo cáo tài chính.

Các khoản công nợ tiềm tàng đã được công ty đánh giá thận trọng và ghi nhận trích trước các khoản chi phí tiềm tàng có thể phát sinh. Công ty đang làm việc với các đối tác để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia