Cổ phiếu VAF được ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (18/8)

Cổ phiếu VAF được ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (18/8)

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra thông báo đưa cổ phiếu VAF của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển ra khỏi diện cảnh báo.

Cụ thể, cổ phiếu VAF được ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày mai 18/8 theo quyết định số 571/QĐ-SGDHCM ngày 16/8 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Quảng cáo

Theo HoSE, kết luận của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của Công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giáo dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VAF đang giao dịch quanh mốc 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm đến nay, thị giá VAF tăng 18,19%, trong đó giá đóng cửa cao nhất đạt 19.228 đồng/cổ phiếu (ngày 11/3) và giá đóng cửa thấp nhất đạt 10.828 đồng/cổ phiếu (ngày 22/6).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia