COMA bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

COMA bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần (COMA).

Ngày 05/4/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần (COMA) có địa chỉ: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2 năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 và Quý 4 năm 2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 30/5/2019);

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (họp ngày 27/11/2019); Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2020 và Quý 1 năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2016 và 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 và Quý 3 năm 2017; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/7/2017;

Quảng cáo

Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét tổng hợp và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý I - IV/2019 và 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020; Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (họp ngày 29/6/2020); Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 17/12/2019); Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017.

Ngoài ra, COMA công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1,2,4 năm 2019, Quý 2 năm 2020, Quý 1 năm 2021;

Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp và hợp nhất đã được soát xét năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2018 - 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Không những thế, Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 3 năm 2019, Quý 1, 3, 4 năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị (ngày 01/3/2019); Thay đổi nhân sự (ngày 11/4/2019); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/6/2019).

Chính vì vậy, đối với các vi phạm hành chính trên, Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đang giao dịch ở vùng đáy nhiều năm. Ước tính với mức giá trung bình chỉ hơn 6.000 đồng/cp trong thời gian giao dịch, bầu Đức dự kiến thu gần 20 tỷ đồng.

Thứ bảy, 28/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia