Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững VIệt Nam (VBCSD) - VCCI, ngày 8/11, tại Hà Nội, Hội đồng sẽ chính thức công bố 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, hướng tới mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững (PTBV), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) nhằm đo lường giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí PTBV trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

Đây đồng thời cũng là một công cụ để quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. VCCI sẽ sử dụng CSI để đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Quảng cáo

Trước đó, Lễ phát động của chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững 2016 cũng đã được VBCSD tổ chức tại Hà Nội và TP HCM vào tháng 4/2016. Theo VBCSD, mục tiêu của đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững là nhằm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội; Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.

Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự; Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế; Thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Hoàng Phong

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia