Công ty cổ phần Louis Land bị phạt 370 triệu đồng vì loạt sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Công ty cổ phần Louis Land bị phạt 370 triệu đồng vì loạt sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

UBCKNN mới đây đã ban hành Quyết định số xử phạt Công ty cổ phần Louis Land tổng cộng 370 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Louis Land bị phạt tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; CBTT không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét).

Phạt tiền 200 triệu đồng (Hai trăm triệu đồng) vì Louis Land đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch.

Trong đó, tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Louis Land đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34,918 tỷ đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “Giao dịch giữa Louis Land với người có liên quan của công ty, hoặc giữa Louis Land với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”, Louis Land báo cáo “Không có”.

Quảng cáo

Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, Louis Land có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan).

Biện pháp khắc phục hậu quả, UBCKNN buộc Louis Land cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

UBCKNN cũng phạt tiền Louis Land 70 triệu đồng vì doanh nghiệp này công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trong đó, theo Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, trong năm 2019, 2020, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại Mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Công ty cổ phần Louis Land có địa chỉ tại Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lý do cổ phiếu L14 của Licogi 14 bị cắt margin vì lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trong báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi kiểm toán là con số âm.

Thứ năm, 18/08/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia